Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Tasapaino
        Kehys
        Tie- ja rataverkko
        Kioton mekanismien käyttö
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Tie- ja rataverkko

Perustienpitoon ehdotetaan 12 milj. euron ja perusradanpitoon 12 milj. euron lisämäärärahaa infrastruktuuriministerityöryhmän määrittelemien teemahankkeiden toteuttamiseen.