Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
            51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Talousarvioesitys 2005

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 21 600 000 euro.

Fullmakt

Motiveringarna till momentet ändras så att staten efter 2015 får föranledas högst 98 000 000 euro i utgifter för upphandling av arbetskraftsutbildning.

Förklaring: ­­Behovet av tilläggsanslag föranleds av att arbetslösheten har ökat.

Vid dimensioneringen av tilläggsanslaget har 1 600 000 euro beaktats i form av anslag som söks hos Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på grund av Microsofts uppsägningar.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 8 000 000 euro år 2016.


2015 III tilläggsb.21 600 000
2015 I tilläggsb.
2015 budget563 899 000
2014 bokslut504 475 000
2013 bokslut579 254 000