Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Vuoden 2005 III lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT208 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot78 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä70 000 000
02.Korkotulojen lähdevero, lisäystä8 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut130 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä130 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

208 000 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 25euroa
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-
50.Rangaistusten täytäntöönpano-
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)-
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA200 000
97.Avustukset kunnille200 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä200 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA936 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle936 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä936 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA24 704 000
24.Tiehallinto12 000 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000 000
40.Ratahallintokeskus12 000 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000 000
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset704 000
43.Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)704 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA30 000 000
60.Energiapolitiikka30 000 000
42.Kioton mekanismien käyttö (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-11 500 000
01.Euromääräisen velan korko-7 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
09.Muut menot valtionvelasta-4 500 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), vähennystä-4 500 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN163 660 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta163 660 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)163 660 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

208 000 000