Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä
      Yleisperustelut
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan toinen vuoden 2005 toista lisätalousarvioesitystä (HE 161/2005 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.10.2005 ja täydentävä hallituksen esitys (HE 171/2005 vp) 21.10.2005, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut niistä mietintöään.

Hakamäentie, Helsinki -tiehankkeen toteuttamiseksi hankkeen sopimusvaltuutta korotetaan 90,0 milj. eurosta 100,0 milj. euroon.

YK-järjestöjen kautta annettavaan apuun Pakistanin maanjäristyksen tuhojen johdosta ehdotetaan 4 milj. euron humanitaarisen avun lisämäärärahaa kehitysyhteistyövaroihin. Valtionvelan nettokuoletuksia ehdotetaan vähennettäväksi vastaavalla määrällä.

Toinen lisätalousarvioesitys ja sen täydentävät esitykset huomioiden kehykseen kuuluvien menojen yhteissummaksi ehdotetaan 28 773 milj. euroa, joten jakamattomaksi varaukseksi jää 80 milj. euroa.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävät lisätalousarvioesitykset, euroa
 Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset ja velanhallinta
     
Varsinainen talousarvio36 915 591 000939 783 00037 855 374 000-
I lisätalousarvio3 308 578 000-939 783 000171 941 0002 196 854 000
II lisätalousarvioesitys1 303 675 000--123 405 0001 427 080 000
I täydentävä lisätalousarvioesitys--2 412 000-2 412 000
II täydentävä lisätalousarvioesitys--4 000 000-4 000 000
Yhteensä41 527 844 000-37 910 322 0003 617 522 000