Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       10. Militärt försvar
       30. Militär krishantering
            20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2005

30. Militär krishanteringPDF-versio

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 466 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

   
01.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)993 000
02.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)275 000
03.Utgifter för militärobservatörsverksamheten2 056 000
04.Resolute Support-insatsen, Afghanistan4 000 000
05.Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak17 680 000
07.Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser4 082 000
08.Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering10 000 000
10.Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet-
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia320 000
13.Utgifter för Atalanta-insatsen10 000
15.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon16 140 000
16.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali220 000
17.Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)845 000
18.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)52 000
20.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering686 000
Sammanlagt 57 359 000

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 979 000 euro för merutgifter för militär krishantering och som avdrag 513 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016. Behovet av tilläggsanslag föranleds i huvudsak av att OIR-insatsen i Irak fortsätter.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

   
03.Utgifter för militärobservatörsverksamheten-394 000
05.Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak7 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser-1 100 000
10.Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet-480 000
13.Utgifter för Atalanta-insatsen-240 000
Sammanlagt 5 466 000

2017 I tilläggsb.5 466 000
2017 budget51 893 000
2016 bokslut35 761 000
2015 bokslut47 422 000