Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Vuoden 2005 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT314 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot264 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä264 000 000
10.Muut verot50 000 000
05.Varainsiirtovero, lisäystä50 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT160 201 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala200 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä200 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala15 101 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista, lisäystä1 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä15 100 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala8 665 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä4 480 000
91.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen, vähennystä-515 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä4 700 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala22 260 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä1 760 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä4 800 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä15 700 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala50 000 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista, lisäystä50 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala8 500 000
98.Valtionapujen palautukset, lisäystä8 500 000
34.Työministeriön hallinnonala381 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä381 000
39.Muut sekalaiset tulot55 094 000
50.Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä55 094 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET134 377 000
03.Osinkotulot175 435 000
01.Osinkotulot, lisäystä175 435 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta-44 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-44 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset2 942 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä2 942 000
 
Osasto 15
15.LAINAT1 760 217 000
02.Ylijäämän käyttö2 700 000 000
01.Ylijäämän käyttö2 700 000 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-939 783 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-939 783 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

2 368 795 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 22euroa
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI78 000
02.Tasavallan presidentin kanslia78 000
21.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä78 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO383 000
01.Valtioneuvosto112 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä112 000
02.Valtioneuvoston kanslia206 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä206 000
03.Oikeuskanslerinvirasto65 000
21.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä65 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA10 891 000
01.Ulkoasiainhallinto1 358 000
21.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 358 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö8 000 000
50.Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 000 000
50.Lähialueyhteistyö810 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä810 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot723 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä599 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä124 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 993 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset892 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä754 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä138 000
10.Tuomioistuinlaitos3 488 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä122 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä141 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 225 000
30.Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu403 000
21.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä403 000
40.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta1 353 000
21.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 353 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano2 319 000
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 319 000
60.Syyttäjälaitos538 000
21.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä538 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA27 852 000
01.Sisäasiainministeriö340 000
21.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä340 000
02.Ulkomaalaisvirasto162 000
21.Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä162 000
05.Lääninhallitukset888 000
21.Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä888 000
06.Rekisterihallinto1 161 000
21.Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 161 000
07.Kihlakunnat137 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä137 000
75.Poliisitoimi17 813 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 813 000
80.Pelastustoimi1 709 000
21.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 237 000
22.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä472 000
90.Rajavartiolaitos4 192 000
21.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 192 000
97.Avustukset kunnille1 250 000
36.Valtionavustus Aasian luonnononnettomuudesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha)1 250 000
98.Alueiden kehittäminen200 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA23 783 000
01.Puolustusministeriö26 041 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä25 896 000
21.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä145 000
10.Puolustusvoimat-2 258 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-16 416 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 158 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA19 904 000
01.Valtiovarainministeriö395 000
21.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä363 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä32 000
03.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus66 000
21.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä66 000
05.Valtiokonttori496 000
21.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä490 000
22.Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset322 000
50.Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä322 000
18.Verohallinto4 650 000
21.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 650 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle11 249 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 739 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha), lisäystä9 000 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-490 000
40.Tullilaitos2 114 000
21.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 114 000
52.Tilastokeskus827 000
21.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä827 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
27.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot-215 000
25.Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-515 000
95.Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha), lisäystä300 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA24 801 000
01.Opetusministeriö326 000
21.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä326 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
05.Kirkollisasiat30 000
21.Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
07.Opetushallitus303 000
21.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä303 000
08.Kansainvälinen yhteistyö12 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus18 353 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 139 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä159 000
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä70 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä985 000
40.Yleissivistävä koulutus624 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä624 000
60.Ammatillinen koulutus907 000
21.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä407 000
31.Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä500 000
70.Opintotuki754 000
22.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä740 000
88.Tiede2 332 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä526 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä169 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä47 000
24.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 575 000
90.Taide ja kulttuuri560 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä187 000
23.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä61 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä229 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 000
27.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 000
98.Liikuntatoimi600 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä600 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 354 000
10.Maaseudun kehittäminen
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
20.Maatalous661 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä652 000
22.Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha), lisäystä9 000
40.Kala-, riista- ja porotalous251 000
21.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä235 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 000
50.Vesitalous88 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä88 000
60.Metsätalous1 039 000
21.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä219 000
41.Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha), lisäystä225 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha), lisäystä595 000
63.Metsähallitus-114 000
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-114 000
70.Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö874 000
21.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä803 000
22.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä71 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos220 000
21.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä220 000
72.Elintarvikevirasto78 000
21.Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä78 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus176 000
21.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä176 000
90.Hallinto1 072 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä445 000
23.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä227 000
27.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
91.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta9 000
21.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA38 170 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö246 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä192 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä54 000
24.Tiehallinto2 638 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 726 000
79.Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä912 000
30.Merenkulkulaitos1 496 000
21.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä496 000
79.Saimaan kanavan vuokra-alueen tie (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen938 000
51.Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä938 000
40.Ratahallintokeskus7 035 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 935 000
76.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä900 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), vähennystä-2 800 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet144 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä144 000
80.Ilmatieteen laitos370 000
21.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä370 000
81.Merentutkimuslaitos144 000
21.Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä144 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot25 159 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä7 389 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä770 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä17 000 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA17 486 000
10.Hallinto2 328 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä342 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 986 000
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka1 891 000
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä588 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä812 000
23.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä126 000
24.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä55 000
25.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä67 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä243 000
83.Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)
30.Yrityspolitiikka1 500 000
21.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)
47.Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka181 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä84 000
24.Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä26 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä71 000
50.Kansainvälistymispolitiikka86 000
21.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä86 000
70.Omistajapolitiikka11 500 000
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha)11 500 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 897 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö373 000
21.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä373 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus290 000
21.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä290 000
03.Työttömyysturvalautakunta28 000
21.Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000
04.Tarkastuslautakunta27 000
21.Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus39 000
21.Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä39 000
07.Työterveyslaitos460 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä460 000
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
08.Kansanterveyslaitos416 000
21.Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä416 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus85 000
21.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä85 000
10.Säteilyturvakeskus256 000
21.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä256 000
11.Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
22.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
13.Työsuojelun piirihallinto463 000
21.Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä463 000
18.Sairausvakuutus4 260 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä4 260 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot200 000
51.Valtion korvaus partisaanien uhreille (siirtomääräraha 3 v)200 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA38 626 000
01.Työhallinto354 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä224 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
23.Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä124 000
63.Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano28 422 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 575 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä11 597 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä14 250 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat9 850 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä1 247 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä8 603 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 723 000
01.Ympäristöministeriö331 000
21.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä331 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu319 000
22.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä312 000
40.Alueelliset ympäristökeskukset1 242 000
21.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 242 000
50.Ympäristölupavirastot101 000
21.Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä101 000
60.Suomen ympäristökeskus634 000
21.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä634 000
70.Valtion asuntorahasto72 000
21.Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä72 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot24 000
22.Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-53 000 000
03.Valuuttamääräisen velan korko-53 000 000
90.Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-53 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN2 196 854 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta2 196 854 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)2 196 854 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

2 368 795 000