Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regerings proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2004
   Allmän motivering
     1. Sammanfattning
     2. De ekonomiska utsikterna 2003-2004
     3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Statens resursförvaltning
     7. Statens ägarpolitik och affärsverksamhet
     8. Fonder utanför statsbudgeten
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2004

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio