Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2004

Regerings proposition till Riksdagen
om statsbudgeten
för 2004

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2004.

Helsingfors den 16 september 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki