Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regerings proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2004

Regerings proposition till Riksdagen
om statsbudgeten
för 2004

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2004.

Helsingfors den 16 september 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki