Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslagen
        Balans
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Balans

Med beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen och den proposition som kompletterar denna är underskottet i statens budgetekonomi 26,0 miljoner euro år 2004.