Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslagen
        Balans
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Inkomstposterna

Det föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på 36 miljoner euro. Intäktsprognosen för bilskatt sänks med 40 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomsterna av aktieförsäljningen höjs med 77 miljoner euro, vilket föranleds av Sponda Abp:s försäljning av aktier.