Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslagen
        Balans
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Ramen för valperioden

Anslagen för den kompletterande propositionen ingår i ramarna, och det föreslås att den totala summan av ramutgifter skall uppgå till 28 005 miljoner euro. Valperiodens ramar för 2004 uppgår till 28 089 miljoner euro, vilket innebär att det kvarstår en odelad reservering om 84 miljoner euro.