Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2004

Anslag