Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
       03. Dividendinkomster
            01. Dividendinkomster
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2004

03. DividendinkomsterPDF-versio

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 5 000 000 euro.

Förklaring: På basis av beloppet av de inkomster som influtit beräknas sammanlagt 815 000 000 euro inflyta i dividender.


2004 III tilläggsb.5 000 000
2004 I tilläggsb.210 000 000
2004 budget600 000 000
2003 bokslut603 471 355
2002 bokslut674 625 391