Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

III tilläggsbudgeten för 2004PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -42 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -100 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning -100 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 12 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg 12 000 000
08. Acciser 6 000 000
05. Läskedrycksaccis, tillägg 6 000 000
10. Övriga skatter 40 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 33 000 000
06. Lotteriskatt, tilllägg 7 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur
03. Banskatt
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 38 460 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 119 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 119 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 401 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, tilllägg 1 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 3 400 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 25 600 000
07. Överföring från statens pensionsfond, minskning -19 400 000
51. Inkomster av metallmynt, minskning -10 000 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tilllägg 55 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde -2 660 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning -2 660 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 11 000 000
01. Böter, tillägg 2 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, minskning -45 000 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg 54 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 5 000 000
03. Dividendinkomster 5 000 000
01. Dividendinkomster, tillägg 5 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN -1 983 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -1 983 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -1 983 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-523 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 1 200 000
02. Riksdagens kansli 1 200 000
74. Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag 3 år) 1 200 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 295 000
02. Republikens presidents kansli 295 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg 295 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 1 043 000
02. Statsrådets kansli 43 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 43 000
99. Statsrådets övriga utgifter 1 000 000
59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 21 547 000
01. Utrikesförvaltningen 9 650 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 650 000
76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år), tilllägg 8 000 000
30. Internationellt bistånd -155 000
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år), minskning -155 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 12 052 000
22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tilllägg 1 897 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg 155 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tilllägg 10 000 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 563 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 1 950 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 600 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg 1 350 000
10. Domstolsväsendet 363 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 363 000
40. Exekutionsväsendet 1 250 000
21. Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 250 000
50. Verkställighet av straff
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 749 000
07. Häradena 100 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
75. Polisväsendet 900 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
80. Räddningsväsendet 215 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 215 000
90. Gränsbevakningsväsendet 834 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg 284 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 550 000
98. Utveckling av regionerna 1 700 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 700 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 142 000
01. Försvarsministeriet 1 061 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 1 061 000
10. Försvarsmakten
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
30. Internationell fredsbevarande verksamhet 5 321 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg 5 321 000
99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 760 000
41. Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag 2 år) 2 700 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg 60 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -41 993 000
01. Finansministeriet 400 000
22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
05. Statskontoret 2 300 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 300 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut -60 120 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), minskning -58 120 000
06. Extra pensioner (förslagsanslag), minskning -2 000 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 7 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 7 000
40. Tullverket 4 800 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 800 000
52. Statistikcentralen 120 000
21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 2 000 000
20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 8 500 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 8 500 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 905 000
01. Undervisningsministeriet 5 642 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 625 000
50. Vissa understöd (fast anslag), tilllägg 17 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
08. Internationellt samarbete 98 000
22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg 98 000
10. Undervisning och forskning vid universitet
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
40. Allmänbildande utbildning 300 000
25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
70. Studiestöd 108 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (fast anslag), tillägg 108 000
90. Konst och kultur 757 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 232 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg 474 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg 12 000
54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag), tillägg 39 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 436 000
01. Jord- och skogsbruksministeriet 4 724 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 124 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg 600 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 000 000
03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden 30 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 9 000 000
44. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år), tillägg 9 000 000
14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden -18 000 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning -8 000 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), minskning -10 000 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
31. Främjande och övervakning av skogsbruket 1 000 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg 1 000 000
41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 1 382 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tilllägg 1 000 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag), tillägg 382 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna 1 800 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 800 000
61. Lantmäteriverket 1 500 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg 1 500 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 45 262 000
01. Kommunikationsministeriet 17 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg 17 000
24. Vägförvaltningen -4 637 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 878 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg 1 000 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning -10 279 000
79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 764 000
30. Sjöfartsverket 700 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 700 000
40. Banförvaltningscentralen 47 160 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg 2 060 000
77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg 23 500 000
79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år) 21 100 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 022 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 8 157 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -435 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning -5 700 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 42 573 000
20. Teknologipolitik 1 000 000
29. Inrättande och startande av ett FinChi-innovationscentrum i Shanghai (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
30. Företagspolitik 41 573 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
40. Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder (reservationsanslag 3 år) 1 800 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
46. Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 13 660 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 1 113 000
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) 25 000 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 73 800 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 13 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 13 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
07. Institutet för arbetshygien -13 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år), minskning -13 000
08. Folkhälsoinstitutet 200 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
15. Utjämning av familjekostnader -600 000
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tilllägg 200 000
53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), minskning -800 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa 62 500 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg 47 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg 13 000 000
53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag), tillägg 2 500 000
19. Pensionsförsäkring 7 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -7 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg 11 000 000
28. Annat utkomstskydd -3 100 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg 500 000
51. Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag), minskning -3 600 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 2 300 000
31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag), tillägg 300 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag)
57. Semesterverksamhet 5 500 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 5 500 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -9 960 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 473 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 4 473 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -4 000 000
06. Arbetskraftspolitiken -12 486 000
29. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (förslagsanslag)
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg 2 514 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning -15 000 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
07. Flykting- och migrationsärenden 2 053 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 747 000
29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag), minskning -1 000 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 2 306 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde
50. Lönegaranti (förslagsanslag)
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 915 000
40. De regionala miljöcentralerna 900 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
70. Statens bostadsfond 15 000
21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -160 000 000
01. Ränta på skulden i euro -160 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning -160 000 000

Anslagens totalbelopp:

-523 000