Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

III tilläggsbudgeten för 2004PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-42 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-100 000 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning-100 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning12 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg12 000 000
08.Acciser6 000 000
05.Läskedrycksaccis, tillägg6 000 000
10.Övriga skatter40 000 000
05.Överlåtelseskatt, tillägg33 000 000
06.Lotteriskatt, tilllägg7 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur
03.Banskatt
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR38 460 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 119 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg1 119 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde3 401 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, tilllägg1 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg3 400 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde25 600 000
07.Överföring från statens pensionsfond, minskning-19 400 000
51.Inkomster av metallmynt, minskning-10 000 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tilllägg55 000 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde-2 660 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning-2 660 000
39.Övriga inkomster av blandad natur11 000 000
01.Böter, tillägg2 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, minskning-45 000 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg54 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST5 000 000
03.Dividendinkomster5 000 000
01.Dividendinkomster, tillägg5 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-1 983 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-1 983 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-1 983 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-523 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN1 200 000
02.Riksdagens kansli1 200 000
74.Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag 3 år)1 200 000
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT295 000
02.Republikens presidents kansli295 000
75.Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg295 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET1 043 000
02.Statsrådets kansli43 000
21.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg43 000
99.Statsrådets övriga utgifter1 000 000
59.Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 3 år)1 000 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE21 547 000
01.Utrikesförvaltningen9 650 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 650 000
76.Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år), tilllägg8 000 000
30.Internationellt bistånd-155 000
66.Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år), minskning-155 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde12 052 000
22.Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tilllägg1 897 000
25.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg155 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tilllägg10 000 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 563 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det1 950 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg600 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg1 350 000
10.Domstolsväsendet363 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg363 000
40.Exekutionsväsendet1 250 000
21.Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 250 000
50.Verkställighet av straff
21.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 749 000
07.Häradena100 000
21.Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
75.Polisväsendet900 000
21.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000
80.Räddningsväsendet215 000
21.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg215 000
90.Gränsbevakningsväsendet834 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg284 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg550 000
98.Utveckling av regionerna1 700 000
43.Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg1 700 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 142 000
01.Försvarsministeriet1 061 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg1 061 000
10.Försvarsmakten
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
30.Internationell fredsbevarande verksamhet5 321 000
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg5 321 000
99.Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde2 760 000
41.Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag 2 år)2 700 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg60 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-41 993 000
01.Finansministeriet400 000
22.Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
05.Statskontoret2 300 000
21.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 300 000
07.Pensioner och ersättningar som staten betalar ut-60 120 000
05.Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), minskning-58 120 000
06.Extra pensioner (förslagsanslag), minskning-2 000 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland7 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg7 000
40.Tullverket4 800 000
21.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 800 000
52.Statistikcentralen120 000
21.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000
80.Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen2 000 000
20.Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
99.Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde8 500 000
63.På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg8 500 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 905 000
01.Undervisningsministeriet5 642 000
21.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg625 000
50.Vissa understöd (fast anslag), tilllägg17 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg5 000 000
08.Internationellt samarbete98 000
22.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg98 000
10.Undervisning och forskning vid universitet
21.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
24.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
40.Allmänbildande utbildning300 000
25.Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
70.Studiestöd108 000
58.Understöd för ersättning av hyreskostnader (fast anslag), tillägg108 000
90.Konst och kultur757 000
22.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg232 000
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg474 000
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg12 000
54.Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag), tillägg39 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 436 000
01.Jord- och skogsbruksministeriet4 724 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg124 000
25.Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg600 000
48.Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg4 000 000
03.Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden30 000
21.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
12.Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik9 000 000
44.Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år), tillägg9 000 000
14.Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden-18 000 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning-8 000 000
61.Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), minskning-10 000 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
31.Främjande och övervakning av skogsbruket1 000 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg1 000 000
41.Fiskeri-, vilt- och renhushållning1 382 000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tilllägg1 000 000
52.Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag), tillägg382 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
51.Nyttjande och vård av vattentillgångarna1 800 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg1 800 000
61.Lantmäteriverket1 500 000
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg1 500 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE45 262 000
01.Kommunikationsministeriet17 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg17 000
24.Vägförvaltningen-4 637 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg878 000
76.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg1 000 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning-10 279 000
79.Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg3 764 000
30.Sjöfartsverket700 000
21.Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000
40.Banförvaltningscentralen47 160 000
76.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg2 060 000
77.Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg23 500 000
79.Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år)21 100 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 022 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg8 157 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-435 000
78.Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning-5 700 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE42 573 000
20.Teknologipolitik1 000 000
29.Inrättande och startande av ett FinChi-innovationscentrum i Shanghai (reservationsanslag 3 år)1 000 000
30.Företagspolitik41 573 000
21.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
40.Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder (reservationsanslag 3 år)1 800 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
46.Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsättningar (reservationsanslag 3 år)13 660 000
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg1 113 000
63.Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)25 000 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE73 800 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet13 000
21.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg13 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
07.Institutet för arbetshygien-13 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år), minskning-13 000
08.Folkhälsoinstitutet200 000
21.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
15.Utjämning av familjekostnader-600 000
51.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tilllägg200 000
53.Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), minskning-800 000
17.Utkomstskydd för arbetslösa62 500 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg47 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg13 000 000
53.Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag), tillägg2 500 000
19.Pensionsförsäkring7 000 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg3 000 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-7 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg11 000 000
28.Annat utkomstskydd-3 100 000
50.Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg500 000
51.Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag), minskning-3 600 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård2 300 000
31.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag), tillägg300 000
36.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
53.Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
24.Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag)
57.Semesterverksamhet5 500 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg5 500 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-9 960 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program473 000
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg4 473 000
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-4 000 000
06.Arbetskraftspolitiken-12 486 000
29.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (förslagsanslag)
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
50.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg2 514 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning-15 000 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
07.Flykting- och migrationsärenden2 053 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg747 000
29.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)
30.Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag), minskning-1 000 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg2 306 000
99.Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde
50.Lönegaranti (förslagsanslag)
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE915 000
40.De regionala miljöcentralerna900 000
21.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000
70.Statens bostadsfond15 000
21.Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-160 000 000
01.Ränta på skulden i euro-160 000 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning-160 000 000

Anslagens totalbelopp:

-523 000