Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
       01. Ränta på skulden i euro
            90. Ränta på skulden i euro

Statsbudgeten 2004

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)

Från momentet avdras 160 000 000 euro.

Förklaring: Minskningen föranleds av att behovet av upplåning minskat i den första tillläggsbudgeten och av att den kortfristiga upplåningen accentueras till senare hälften av året samt av att de genomsnittliga räntekostnaderna för lånestocken sjunkit

Avdrag
  
Avkastningsobligationslån-1 500 000
Serieobligationslån -126 000 000
Skuldförbindelselån-31 000 000
Övriga lån-1 500 000
Sammanlagt-160 000 000


2004 III tilläggsb.-160 000 000
2004 I tilläggsb.-210 000 000
2004 budget2 701 000 000
2003 bokslut4 342 274 942
2002 bokslut3 050 654 545