Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       40. De regionala miljöcentralerna
       70. Statens bostadsfond
       99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
            62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområdePDF-versio

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så, att bevillningsfullmakten ökar från 9 683 000 euro till 9 750 000 euro.

Förklaring: Ökningen av bevillningsfullmakten är 67 000 euro, varav 59 000 euro föranleds av ombudgetering av bevillningsfullmakter som frigjorts av de bevillningsfullmakter som beviljats Urban II -gemenskapsinitiativprogrammet åren 2002 och 2003 och 8 000 euro av att resultatreserven för mål 2 -programmen hänförs till den tekniska hjälpen för programmen.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas föranleda utbetalningar om 2 700 000 euro år 2004, 3 550 000 euro år 2005, 3 100 000 euro år 2006 och 400 000 euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2004 III tilläggsb.
2004 I tilläggsb.
2004 budget10 060 000
2003 bokslut5 641 246
2002 bokslut5 848 064