Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       40. De regionala miljöcentralerna
            21. De regionala miljöcentralernas omkostnader
       70. Statens bostadsfond
       99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

40. De regionala miljöcentralernaPDF-versio

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 900 000 euro.

Förklaring: Tilläggsanslaget är av engångsnatur och föranleds huvudsakligen av utgifter som beror på en snabbare behandling av de ansökningar om miljötillstånd som anhopats.


2004 III tilläggsb.900 000
2004 I tilläggsb.892 000
2004 budget63 051 000
2003 bokslut60 935 000
2002 bokslut58 438 000