Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       28. Annat utkomstskydd
       57. Semesterverksamhet

Statsbudgeten 2004

24. Övervakning av smittsamma sjukdomar(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke och till betalning av andra utgifter som föranleds därav.

Förklaring:Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2004 III tilläggsb.
2004 budget 1 360 000
2003 bokslut 1 359 172
2002 bokslut 1 087 283