Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       07. Institutet för arbetshygien
       08. Folkhälsoinstitutet
       15. Utjämning av familjekostnader
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
       19. Pensionsförsäkring
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
            31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader
            36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården
       53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
       57. Semesterverksamhet
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av ändringar i tidpunkterna för genomförande av projekt som godkänts före 2004.


2004 III tilläggsb.300 000
2004 I tilläggsb.1 400 000
2004 budget4 900 000
2003 bokslut15 934 082
2002 bokslut26 288 870

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget även får användas till betalning av ett statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten på högst 2 000 000 euro för kostnader som föranleds av ökandet av beredskapen för behandling av smittsamma sjukdomar (583/1986).

Förklaring: Statsunderstödet betalas på basis av särskilda ansökningar till respektive sjukvårdsdistrikt för förbättring av beredenskapen att behandla smittsamma sjukdomar.


2004 III tilläggsb.2 000 000
2004 budget50 330 000
2003 bokslut16 030 000