Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       07. Institutet för arbetshygien
       08. Folkhälsoinstitutet
       15. Utjämning av familjekostnader
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
       19. Pensionsförsäkring
            51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
            52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
            60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
       57. Semesterverksamhet
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

19. PensionsförsäkringPDF-versio

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter.


2004 III tilläggsb.3 000 000
2004 budget411 000 000
2003 bokslut403 800 000
2002 bokslut393 400 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Från momentet avdras 7 000 000 euro.

Förklaring: Minskningen av anslaget föranleds av preciseringen av kalkylen över pensionsutgifter och av preciseringen av beräkningen av obetalda premier.


2004 III tilläggsb.-7 000 000
2004 budget70 000 000
2003 bokslut46 581 641
2002 bokslut53 200 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 11 000 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds dels av preciseringen av intäktskalkylen över försäkringspremier, dels av effekterna av ändringar som hänför sig till bokföringen.


2004 III tilläggsb.11 000 000
2004 budget1 097 000 000
2003 bokslut989 648 698
2002 bokslut1 015 893 002