Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       07. Institutet för arbetshygien
       08. Folkhälsoinstitutet
       15. Utjämning av familjekostnader
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
            50. Statsandel till arbetslöshetskassor
            51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa
            53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier
       19. Pensionsförsäkring
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
       57. Semesterverksamhet
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

17. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 47 000 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter.


2004 III tilläggsb.47 000 000
2004 budget563 000 000
2003 bokslut562 000 000
2002 bokslut516 674 507

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 13 000 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter.


2004 III tilläggsb.13 000 000
2004 budget86 000 000
2003 bokslut95 700 000
2002 bokslut70 500 000

53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 500 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter.


2004 III tilläggsb.2 500 000
2004 budget9 000 000
2003 bokslut3 612 293
2002 bokslut2 200 000