Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       28. Annat utkomstskydd
       57. Semesterverksamhet

Statsbudgeten 2004

17. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 47 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter.


2004 III tilläggsb. 47 000 000
2004 budget 563 000 000
2003 bokslut 562 000 000
2002 bokslut 516 674 507

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 13 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter.


2004 III tilläggsb. 13 000 000
2004 budget 86 000 000
2003 bokslut 95 700 000
2002 bokslut 70 500 000

53. Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 500 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter.


2004 III tilläggsb. 2 500 000
2004 budget 9 000 000
2003 bokslut 3 612 293
2002 bokslut 2 200 000