Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       28. Annat utkomstskydd
       57. Semesterverksamhet

Statsbudgeten 2004

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att beloppet av de stöd som betalas för kostnader som föranleds av internationell adoption är större än beräknat.


2004 III tilläggsb. 200 000
2004 budget 10 900 000
2003 bokslut 10 935 000
2002 bokslut 9 900 000