Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       07. Institutet för arbetshygien
       08. Folkhälsoinstitutet
       15. Utjämning av familjekostnader
            51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
            53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten
       17. Utkomstskydd för arbetslösa
       19. Pensionsförsäkring
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning
       57. Semesterverksamhet
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

15. Utjämning av familjekostnaderPDF-versio

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att beloppet av de stöd som betalas för kostnader som föranleds av internationell adoption är större än beräknat.


2004 III tilläggsb.200 000
2004 budget10 900 000
2003 bokslut10 935 000
2002 bokslut9 900 000

53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag)

Från momentet avdras 800 000 euro.

Förklaring: Minskningen av anslaget föranleds av preciseringen av beräkningen av antalet familjer som får stöd för hemvård av barn.


2004 III tilläggsb.-800 000
2004 budget1 500 000
2003 bokslut774 909