Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       28. Annat utkomstskydd
       57. Semesterverksamhet

Statsbudgeten 2004

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslaget föranleds av att bekämpningen av infektioner har effektiverats. Tillläggsanslaget används för utbildning, styrning och till stöd för utvecklingsprojekt i anslutning till servicesystemet inom hälso- och sjukvården samt till utgifter för avlönande av den sakkunnigpersonal som behövs för utförande av MRSA-speciallaboratorieundersökningar och till andra utgifter. Tilläggsanslaget är av engångsnatur.


2004 III tilläggsb. 200 000
2004 budget 33 200 000
2003 bokslut 28 855 000
2002 bokslut 27 745 000