Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       28. Annat utkomstskydd
       57. Semesterverksamhet

Statsbudgeten 2004

01. Social- och hälsovårdsministerietPDF-versio

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 13 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget utgör överföring från moment 33.07.50.


2004 III tilläggsb. 13 000
2004 budget 33 720 000
2003 bokslut 32 472 000
2002 bokslut 32 046 000

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2004 III tilläggsb.
2004 I tilläggsb.
2004 budget 5 511 000
2003 bokslut 2 378 911
2002 bokslut 1 265 695