Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Kommunikationsministeriet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
       40. Banförvaltningscentralen
       99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
            19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
            62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
            78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 8 157 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av de föreslagna anslagsändringarna.


2004 III tilläggsb.8 157 000
2004 II tilläggsb.5 500 000
2004 I tilläggsb.4 890 000
2004 budget278 000 000
2003 bokslut288 586 196

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Från momentet avdras 435 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Minskningen av anslaget föranleds av att inledandet av de mål 1- och 2 -program och gemenskapsinitiativprojekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden fördröjs.


2004 III tilläggsb.-435 000
2004 I tilläggsb.
2004 budget6 664 000
2003 bokslut4 320 843

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag)

Från momentet avdras 5 700 000 euro.

Förklaring: Av minskningen av anslaget föranleds 2 300 000 euro av att inlösningen av mark framskrider långsammare än förutsett samt 2 200 000 euro av att tunnelarbetena och 1 200 000 euro av att den andra muddringsentreprenaden likaså framskrider långsammare än förutsett. Fullmakten att ingå avtal i fråga om projektet ändras inte.


2004 III tilläggsb.-5 700 000
2004 budget51 000 000
2003 bokslut8 023 292