Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Kommunikationsministeriet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
       40. Banförvaltningscentralen
            76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar
            77. Utvecklande av bannätet
            78. Vissa banprojekt
            79. Byggande av radionät
       99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

40. BanförvaltningscentralenPDF-versio

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 060 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att tilläggsanslaget skall användas till inlösen av jordområden för direktbanan Kervo—Lahtis.


2004 III tilläggsb.2 060 000
2004 budget1 120 000
2003 bokslut3 381 137
2002 bokslut2 319 908

77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så, att Banförvaltningscentralen berättigas att ingå en avtalsfullmakt för 46,9 miljoner euro i stället för den under tidigare år beviljade fullmakten att sluta avtal för 46,4 miljoner euro för projektet Uleåborg—Rovaniemi, elektrifiering.

Förklaring: Ökningen av anslaget för projektet Uleåborg—Rovaniemi, elektrifiering om 0,5 miljoner euro föranleds av att bangårdsarbetena i Rovaniemi tas med i projektet.

Ändringar i projektspecifikationen
 FärdigKostnadsförslag
mn €
Tillägg till fullmakten att ingå avtal mn € Använts mn €Beräknade kostnader 2004
mn €
Anslags-
ökning
mn €
Senare
finansieringsbehov
mn €
        
Uleåborg—Rovaniemi, elektrifiering200446,40,533,512,90,5-


2004 III tilläggsb.500 000
2004 budget21 400 000
2003 bokslut30 400 000
2002 bokslut44 829 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 23 500 000 euro.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 20 000 000 euro av att byggnadsarbetet på projektet Kervo—Lahtis, direktbana framskrider snabbare än förutsett och 3 500 000 euro av att elektrifieringsarbetet på projektet Uleåborg—Idensalmi/Vartius likaså framskrider snabbare än förutsett. Fullmakten att sluta avtal i fråga om projekten ändras inte.

Tillägg till projektspecifikationen
 FärdigFullmakt att ingå avtal
mn €
Budgeterat
anslag tidigare mn €
Anslag
år 2004
mn €
Anslags-
ökning
mn €
Senare
finansieringsbehov
mn €
       
OAVSLUTADE PROJEKT      
Uleåborg—Idensalmi/Vartius, elektrifiering200670,610,213,93,543,0
Kervo—Lahtis, direktbana2006331,098,2104,220,0108,6
Sammanlagt 401,6108,4118,123,5151,6


2004 III tilläggsb.23 500 000
2004 budget128 800 000
2003 bokslut102 770 850
2002 bokslut35 080 530

79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 100 000 euro.

Den del om 21 100 000 euro som är oanvänd av det treåriga reservationsanslag om 32 900 000 euro som i budgeten för 2002 budgeterats under momentet återtas.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att projektet framskrider långsammare än förutsett. Fullmakten att sluta avtal för 40 miljoner euro i fråga om projektet ändras inte. Återtagandet av anslaget har beaktats i de inkomster som influtit under moment 12.39.04.


2004 III tilläggsb.21 100 000
2004 budget
2002 bokslut32 900 000