Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2004

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 700 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget även får användas till höjning av aktiekapitalet i Saimaan kanavamuseon tuki Oy.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av planering och genomförande av öppnandet av en anbudstävling i samband med anskaffningen av kombiisbrytartjänster lämpade för bekämpning av olje- och kemikalieskador samt av anordnande av anbudstävlingen.

Genom kompletteringen av motiveringen för användning av anslaget blir det möjligt att betala Sjöfartsverkets andel av höjningen av aktiekapitalet i Saimaan kanavamuseon tuki Oy med anslaget under momentet.


2004 III tilläggsb. 700 000
2004 budget 16 815 000
2003 bokslut 19 396 000
2002 bokslut 13 011 000