Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Kommunikationsministeriet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
            21. Sjöfartsverkets omkostnader
       40. Banförvaltningscentralen
       99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

30. SjöfartsverketPDF-versio

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 700 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget även får användas till höjning av aktiekapitalet i Saimaan kanavamuseon tuki Oy.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av planering och genomförande av öppnandet av en anbudstävling i samband med anskaffningen av kombiisbrytartjänster lämpade för bekämpning av olje- och kemikalieskador samt av anordnande av anbudstävlingen.

Genom kompletteringen av motiveringen för användning av anslaget blir det möjligt att betala Sjöfartsverkets andel av höjningen av aktiekapitalet i Saimaan kanavamuseon tuki Oy med anslaget under momentet.


2004 III tilläggsb.700 000
2004 budget16 815 000
2003 bokslut19 396 000
2002 bokslut13 011 000