Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Kommunikationsministeriet
            22. Forskning och utveckling
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
       40. Banförvaltningscentralen
       99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

01. KommunikationsministerietPDF-versio

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 17 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av ministeriets av EU beviljade betalningsandel av den andra betalningsposten för forskningsprojektet ERA-NET Transport. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.31.99.


2004 III tilläggsb.17 000
2004 I tilläggsb.197 000
2004 budget6 850 000
2003 bokslut8 211 000
2002 bokslut9 755 000