Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       61. Lantmäteriverket

Statsbudgeten 2004

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio