Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       07. Häradena
       75. Polisväsendet
       80. Räddningsväsendet
       90. Gränsbevakningsväsendet
       98. Utveckling av regionerna
            43. Landskapsutvecklingspengar
            61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram
            62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

98. Utveckling av regionernaPDF-versio

43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 700 000 euro.

Förklaring: Tilläggsanslaget är avsett att användas såsom en utgift av engångsnatur för understöd till anskaffningen av informationssystem som föranleds av förvaltningsförsöket i Kajanaland.


2004 III tilläggsb.1 700 000
2004 budget33 900 000
2003 bokslut19 800 000
2002 bokslut16 591 000

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 128 631 000 euro till 128 741 000 euro. Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Ökningen av bevillningsfullmakten med 110 000 euro föranleds av budgeteringen av resultatreserven i fråga om det tekniska biståndet för mål 2 -programmen.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas orsaka utbetalningar till ett belopp av 30 717 000 euro år 2004, 48 255 000 euro år 2005, 40 675 000 euro år 2006 och 9 094 000 euro år 2007.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2004 III tilläggsb.
2004 I tilläggsb.
2004 budget135 354 000
2003 bokslut107 064 551
2002 bokslut112 537 166

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 28 888 000 euro till 28 964 000 euro. Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Ökningen av bevillningsfullmakten med 76 000 euro föranleds av budgeteringen av resultatreserven i fråga om det tekniska biståndet för mål 2 programmen.

Bevillningsfullmakten för år 2004 beräknas orsaka utbetalningar till ett belopp av 11 015 000 euro år 2004, 9 887 000 euro år 2005 och 8 062 000 euro år 2006.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2004 III tilläggsb.
2004 I tilläggsb.
2004 budget27 845 000
2003 bokslut23 088 338
2002 bokslut24 282 709