Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       07. Häradena
       75. Polisväsendet
       80. Räddningsväsendet
       90. Gränsbevakningsväsendet
            70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
            74. Husbyggen
       98. Utveckling av regionerna
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

90. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 284 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas 2 957 000 euro för betalning av utgifterna för den beställningsfullmakt som beviljades i budgeten för 2000 för anskaffning av två bevakningsfartyg samt vid behov till utgifter enligt leveransavtalet som föranleds av ändringar i index och valutakurser.

Förklaring: Beställningsfullmakten efter den första tilläggsbudgeten var 2 673 000 euro. Ökningen i fullmakten och anslaget är 284 000 euro. Tilläggsanslaget är avsett att användas för utgifter enligt leveransavtalet som föranleds av ändringar i index i fråga om de utgifter vilka föranleddes av den beställningsfullmakt som beviljades i budgeten 2000 för anskaffning av två bevakningsfartyg.


2004 III tilläggsb.284 000
2004 I tilläggsb.151 000
2004 budget8 522 000
2003 bokslut13 305 000
2002 bokslut4 884 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 550 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kostnaderna för byggandet av Porkkala sjöbevakningsstation stigit.


2004 III tilläggsb.550 000
2004 budget1 262 000
2003 bokslut1 784 000
2002 bokslut1 262 000