Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       07. Häradena
       75. Polisväsendet
       80. Räddningsväsendet
            21. Räddningsväsendets omkostnader
       90. Gränsbevakningsväsendet
       98. Utveckling av regionerna
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

80. RäddningsväsendetPDF-versio

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 215 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnader av engångsnatur som verksamheten medför.


2004 III tilläggsb.215 000
2004 budget43 549 000
2003 bokslut35 584 000
2002 bokslut30 054 000