Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       07. Häradena
            21. Häradsämbetenas omkostnader
       75. Polisväsendet
       80. Räddningsväsendet
       90. Gränsbevakningsväsendet
       98. Utveckling av regionerna
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2004

07. HäradenaPDF-versio

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 100 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter av engångsnatur för häradsämbetenas lokaler.


2004 III tilläggsb.100 000
2004 budget43 885 000
2003 bokslut43 387 000
2002 bokslut40 494 000