Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tredje tilläggsbudget för 2004.

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki