Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

II tilläggsbudgeten för 2004PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-2 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-55 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster, minskning-55 000 000
08.Acciser118 000 000
01.Tobaksaccis, tilllägg118 000 000
10.Övriga skatter-65 000 000
03.Bilskatt, minskning-65 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR469 000 000
39.Övriga inkomster av blandad natur469 000 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg469 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-60 000 000
01.Ränteinkomster-60 000 000
07.Räntor på depositioner, minskning-60 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-375 540 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-375 540 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-375 540 000

Inkomstposternas totalbelopp:

31 460 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 28euro
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE960 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland960 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg960 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE30 500 000
40.Banförvaltningscentralen25 000 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg25 000 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde5 500 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg5 500 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
30.Företagspolitik-
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)-

Anslagens totalbelopp:

31 460 000