Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 100 740 000
01. Kansanedustajat 19 596 000
21. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 19 596 000
02. Eduskunnan kanslia 61 901 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 7 500 000
21. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 54 401 000
09. Valtiontilintarkastajat 1 793 000
21. Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 793 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies 3 667 000
21. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 3 667 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 10 413 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 393 000
21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 020 000
99. Eduskunnan muut menot 3 370 000
21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 370 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 8 170 000
01. Tasavallan Presidentti 305 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 262 000
21. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 43 000
02. Tasavallan Presidentin kanslia 7 865 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 000 000
21. Tasavallan Presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 185 000
27. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 240 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 440 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 47 883 000
01. Valtioneuvosto 3 809 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 809 000
02. Valtioneuvoston kanslia 25 201 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 300 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 901 000
22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 702 000
21. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 702 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 14 888 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 12 988 000
52. Kansalaisaktiivisuuden lisääminen Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleissa (kiinteä määräraha) 1 900 000
99. Valtioneuvoston muut menot 1 283 000
21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 812 000
24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 471 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 765 350 000
01. Ulkoasiainhallinto 192 211 000
19. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 14 800 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 171 356 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 205 000
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 1 850 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 412 155 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 409 955 000
67. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (arviomääräraha) 2 200 000
50. Lähialueyhteistyö 25 374 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 25 374 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 135 610 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 960 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomäärära-ha) 2 213 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 51 971 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomäärära-ha) 10 363 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 483 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 67 723 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 841 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 17 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 668 566 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 87 112 000
19. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 41 000 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 298 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 214 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 500 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) 9 100 000
10. Tuomioistuinlaitos 218 673 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 298 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 412 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 196 563 000
29. Erityismenot (arviomääräraha) 6 400 000
30. Oikeusapu 54 514 000
21. Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 714 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 33 800 000
40. Ulosottolaitos 78 937 000
21. Ulosottolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 937 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 184 303 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 178 403 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 900 000
60. Syyttäjälaitos 30 061 000
21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 061 000
70. Vaalimenot 14 966 000
21. Vaalimenot (arviomääräraha) 14 966 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 439 926 000
01. Sisäasiainministeriö 86 998 000
19. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 60 000 000
21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 786 000
22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 5 212 000
02. Ulkomaalaisvirasto 9 124 000
21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 124 000
05. Lääninhallitukset 50 819 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50 819 000
06. Rekisterihallinto 27 818 000
21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 818 000
07. Kihlakunnat 43 885 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 885 000
75. Poliisitoimi 553 065 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 553 065 000
80. Pelastustoimi 48 909 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 549 000
22. Erityismenot (arviomääräraha) 1 650 000
31. Valtionosuudet ja -avustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 710 000
90. Rajavartiolaitos 197 476 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 187 692 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 8 522 000
74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 1 262 000
97. Avustukset kunnille 224 733 000
31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha) 163 904 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha) 7 732 000
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 48 068 000
35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 347 000
80. Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha) 1 682 000
98. Alueiden kehittäminen 197 099 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 33 900 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 135 354 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 27 845 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 066 430 000
01. Puolustusministeriö 185 136 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 172 500 000
21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 136 000
22. Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 500 000
10. Puolustusvoimat 1 836 210 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 572 600 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 263 610 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 43 424 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha) 43 424 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot 1 660 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määrära-ha) 1 650 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 378 718 000
01. Valtiovarainministeriö 89 148 000
19. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 55 000 000
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 865 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 345 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) 97 000
89. Osakkeiden myyntijärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 841 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3 671 000
21. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 671 000
05. Valtiokonttori 39 567 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 214 000
22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 353 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 3 048 149 000
05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) 2 952 120 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 21 546 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 28 518 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 39 965 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 6 000 000
18. Verohallinto 343 798 000
21. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 343 798 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 176 963 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 161 463 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha) 12 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 3 500 000
40. Tullilaitos 125 967 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 125 967 000
52. Tilastokeskus 40 599 000
21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 599 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 10 169 000
20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 1 676 000
21. Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) 169 000
23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 981 000
24. VEL-perusteinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin tuki (siirtomääräraha 2 v) 6 368 000
25. Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 725 000
60. Valtion maksu koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 250 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot 24 362 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha) 1 177 000
02. Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) 168 000
25. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 17 000
96. Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha) 20 000 000
82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille 4 870 000
44. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 4 870 000
84. Kansainväliset rahoitusosuudet 1 405 000
66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) 1 235 000
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille 1 415 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 415 000 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 55 050 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 5 000 000
95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 50 000
97. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 50 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 053 815 000
01. Opetusministeriö 245 273 000
10. Eräiden kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 1 165 000
19. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 140 000 000
21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 042 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) 3 008 000
26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (kiinteä määräraha) 7 063 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 503 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 70 992 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
05. Kirkollisasiat 2 167 000
21. Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 780 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 387 000
07. Opetushallitus 18 403 000
21. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 403 000
08. Kansainvälinen yhteistyö 15 420 000
22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 787 000
25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 6 984 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 5 362 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 287 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 295 612 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 196 449 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 20 772 000
23. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 835 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70 556 000
20. Ammattikorkeakouluopetus 343 351 000
22. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 4 586 000
25. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 068 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 336 697 000
40. Yleissivistävä koulutus 1 848 893 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 171 000
25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 899 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 735 602 000
34. Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 69 700 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 521 000
60. Ammatillinen koulutus 557 808 000
21. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 130 000
24. Työssäoppiminen ja harjoittelutoiminta (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
25. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 299 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 417 510 000
31. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 104 238 000
76. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 605 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 304 844 000
21. Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 412 000
22. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 13 904 000
25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 807 000
30. Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 75 068 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 105 014 000
34. Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 19 500 000
50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 45 132 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 17 033 000
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7 181 000
55. Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 12 678 000
56. Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 115 000
70. Opintotuki 734 790 000
22. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 584 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 33 046 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 657 000 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 16 700 000
58. Avustus tilakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha) 1 460 000
59. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 26 000 000
88. Tiede 239 481 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 260 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 512 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 630 000
24. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 494 000
25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 350 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 104 184 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 75 739 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 10 312 000
90. Taide ja kulttuuri 330 603 000
21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 291 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 445 000
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 537 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 534 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 600 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 399 000
27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 532 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 29 352 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 15 691 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 4 010 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 6 633 000
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 6 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 3 588 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 9 956 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 187 982 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 12 495 000
54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) 3 700 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 500 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 589 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000
98. Liikuntatoimi 86 357 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 84 464 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 1 893 000
99. Nuorisotyö 30 813 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 28 565 000
51. Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 2 248 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 685 805 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö 78 515 000
19. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 26 000 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 317 000
22. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 1 330 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 689 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 7 530 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 1 945 000
47. Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha) 673 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 841 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 2 890 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 13 140 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 140 000
03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 624 000
21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 624 000
12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet 1 848 764 000
41. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 608 620 000
43. EU-tulotuki (arviomääräraha) 501 771 000
44. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
45. Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) 312 300 000
46. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen 157 175 000
42. Luopumiskorvaukset (arviomääräraha) 60 000 000
43. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 4 702 000
44. Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 513 000
47. Maatalousyrittäjien luopumistuet ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 88 790 000
48. Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomääräraha) 170 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 2 000 000
14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen 187 233 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 32 800 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 61 718 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 89 792 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 923 000
15. Muut maatalouden menot 23 192 000
40. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 11 840 000
44. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 6 832 000
45. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 520 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 31 865 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 288 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 426 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 101 000
77. Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha 3 v) 50 000
31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta 123 982 000
24. Eräät metsätalouden yhteiskunnalliset palvelut ja yleinen uittoväylätuki (siirtomääräraha 3 v) 5 626 000
25. Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) 910 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha) 44 510 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 285 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 62 895 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 605 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 3 730 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 421 000
32. Metsäntutkimuslaitos 38 896 000
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 267 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 420 000
76. Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 100 000
77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 109 000
41. Kala-, riista- ja porotalous 40 911 000
25. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 100 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 4 388 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 608 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 991 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 6 194 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) 2 284 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 14 289 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 16 362 000
21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 745 000
24. Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 1 117 000
74. Kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 500 000
51. Vesivarojen käyttö ja hoito 27 523 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) 5 292 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 2 500 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) 5 246 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) 14 065 000
61. Maanmittauslaitos 50 504 000
21. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 504 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 000 000
62. Geodeettinen laitos 3 118 000
21. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 118 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 24 848 000
21. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 998 000
28. Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha) 1 850 000
72. Elintarvikevirasto 5 116 000
21. Elintarvikeviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 116 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus 14 037 000
21. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 037 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 749 994 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21 089 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 239 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 850 000
20. Ajoneuvohallintokeskus 11 367 000
21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 367 000
24. Tiehallinto 721 472 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 558 326 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 23 546 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) 103 300 000
79. Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 36 300 000
25. Tienpidon valtionavut 11 100 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 11 100 000
30. Merenkulkulaitos 23 665 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 815 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) 50 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 800 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 69 060 000
40. Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha) 280 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 39 861 000
42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 24 650 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 953 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 3 316 000
40. Ratahallintokeskus 406 003 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 254 683 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomäärära-ha) 1 120 000
77. Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 21 400 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) 128 800 000
79. Radioverkon rakentaminen
52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 5 575 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha) 1 000 000
43. Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä (kiinteä määräraha) 4 575 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 88 115 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) 841 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 79 318 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 956 000
70. Viestintävirasto 6 034 000
21. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 034 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 13 614 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 13 614 000
80. Ilmatieteen laitos 28 091 000
21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28 091 000
81. Merentutkimuslaitos 7 698 000
21. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 698 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 337 111 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 278 000 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 942 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) 6 664 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomäärära-ha) 51 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 505 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 961 648 000
10. Hallinto 174 863 000
19. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 61 000 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 742 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 921 000
24. Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) 6 208 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 7 100 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 4 882 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 10 000
20. Teknologiapolitiikka 525 091 000
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 208 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69 599 000
23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 623 000
24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 834 000
25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 684 000
26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 274 000
27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) 146 444 000
28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) 15 320 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 138 000 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 6 214 000
70. Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta (arviomääräraha) 168 000
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomäärära-ha) 67 723 000
30. Yrityspolitiikka 151 914 000
21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 027 000
41. Toimintatuki Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha) 336 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 17 200 000
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 26 000 000
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 4 350 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 17 706 000
47. Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) 3 561 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 5 700 000
49. Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille (arviomääräraha) 17 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 17 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) 76 000 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 18 571 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 760 000
24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 590 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 688 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha) 5 860 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 000
50. Kansainvälistymispolitiikka 58 278 000
21. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 182 000
40. Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomäärä-raha) 18 500 000
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) 23 596 000
60. Energiapolitiikka 31 549 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 086 000
27. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 27 000 000
45. Energiainvestointien korkotuki (arviomääräraha) 13 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 000
70. Omistajapolitiikka 1 382 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 382 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 412 151 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 66 996 000
19. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 000 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 650 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 5 511 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 500 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 335 000
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 21 910 000
21. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 910 000
03. Työttömyysturvalautakunta 1 795 000
21. Työttömyysturvalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 795 000
04. Tarkastuslautakunta 1 630 000
21. Tarkastuslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 630 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 4 870 000
21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 670 000
26. Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 2 200 000
07. Työterveyslaitos 37 175 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 37 175 000
08. Kansanterveyslaitos 44 444 000
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 200 000
26. Rokotteiden hankinta (arviomääräraha) 11 244 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 5 047 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 047 000
10. Säteilyturvakeskus 11 330 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 330 000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 2 574 000
21. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 249 000
22. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 325 000
12. Valtion koulukodit 588 000
21. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 588 000
13. Työsuojelun piirihallinto 22 608 000
21. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 608 000
14. Valtion mielisairaalat 607 000
21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 607 000
15. Perhekustannusten tasaus 1 430 100 000
51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 10 900 000
52. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 417 700 000
53. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 500 000
16. Yleinen perhe-eläke 41 000 000
50. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 41 000 000
17. Työttömyysturva 694 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 576 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 89 000 000
53. Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha) 9 000 000
54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 20 000 000
18. Sairausvakuutus 750 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 750 000 000
19. Eläkevakuutus 1 672 000 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 36 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 413 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 70 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 153 000 000
20. Tapaturmavakuutus 13 500 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 13 500 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet 98 000 000
52. Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha) 98 000 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 252 928 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 250 000 000
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 760 000
57. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 160 000
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
23. Muu sodista kärsineiden turva 2 750 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 2 750 000
28. Muu toimeentuloturva 33 950 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha) 14 270 000
51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 19 680 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 3 578 744 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 3 340 000 000
31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 4 900 000
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 48 747 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 82 170 000
34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 2 370 000
35. Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (kiinteä määräraha) 47 227 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 50 330 000
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 6 400 000
31. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 300 000
63. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 6 100 000
53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 9 760 000
23. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 850 000
24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha) 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 550 000
57. Lomatoiminta 201 500 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 187 000 000
50. Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (arviomääräraha) 14 500 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö 405 945 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 308 000 000
55. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 59 707 000
58. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 2 450 000
59. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 35 788 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 314 854 000
01. Työhallinto 63 019 000
19. Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomäärära-ha) 24 520 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 231 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 758 000
23. Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 980 000
67. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 1 530 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 220 516 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 132 827 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) 87 689 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 1 917 620 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 137 595 000
29. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (arviomääräraha) 518 878 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 6 500 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 135 040 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 1 080 060 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 39 547 000
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 83 081 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) 7 326 000
29. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 900 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 10 300 000
31. Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v) 100 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 64 455 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 30 618 000
23. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3 818 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 26 000 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 800 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 674 949 000
01. Ympäristöministeriö 23 138 000
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 138 000
10. Ympäristön suojelu 37 065 000
27. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 2 467 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
63. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 673 000
64. Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 120 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1 364 000
66. Romuajoneuvojen jätehuoltoavustus (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
67. Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v) 2 441 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjaus (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 9 000 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 52 780 000
22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 925 000
44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 200 000
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 16 350 000
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 850 000
74. Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v) 505 000
76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 13 950 000
30. Asumisen edistäminen 428 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 428 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
40. Alueelliset ympäristökeskukset 63 051 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 63 051 000
50. Ympäristölupavirastot 4 524 000
21. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 524 000
60. Suomen ympäristökeskus 23 980 000
21. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 980 000
70. Valtion asuntorahasto 4 544 000
21. Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 544 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot 37 867 000
19. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 10 000 000
22. Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v) 11 900 000
26. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 270 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) 10 060 000
63. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 2 600 000
65. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 1 587 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 1 450 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 2 832 000 000
01. Euromääräisen velan korko 2 751 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha) 2 751 000 000
03. Valuuttamääräisen velan korko 63 000 000
90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha) 63 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 18 000 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 18 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

37 160 999 000