Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

Rakennerahastot

EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin ehdotetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osalta vähennystä yhteensä 10 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston osalta lisäystä 4,5 milj. euroa. Vastaavasti valtion rahoitusosuuteen ehdotetaan opetusministeriön hallinnonalan osalta ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan lisäystä yhteensä 6,1 milj. euroa sekä liikenne- ja viestintäministeriön sekä työministeriön hallinnonalojen osalta vähennystä yhteensä 4,4 milj. euroa. Ehdotetut muutokset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien maksatusten muuttumisesta talousarvion valmistelun yhteydessä arvioituun nähden. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) teknisen avun osalta ehdotetaan ns. suoritusvaraukseen liittyen EU:n ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden lisäystä yhteensä 220 000 euroa, josta EU:n osuus ja valtion rahoitusosuus ovat molemmat 110 000 euroa. Lisäyksellä on tarkoitus rahoittaa tavoitteen 2 siirtymäkauden ohjelmien hallinnointia ja sulkemistoimenpiteitä alueilla.

Lisäksi rakennerahastojen budjetointia ehdotetaan täsmennettäväksi maksuperusteiseksi, mikä osaltaan helpottaa komissiolle tehtävien menoilmoitusten sääntöjenmukaisuuden varmistamista.