Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Rakennerahastot

EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin ehdotetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osalta vähennystä yhteensä 10 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston osalta lisäystä 4,5 milj. euroa. Vastaavasti valtion rahoitusosuuteen ehdotetaan opetusministeriön hallinnonalan osalta ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan lisäystä yhteensä 6,1 milj. euroa sekä liikenne- ja viestintäministeriön sekä työministeriön hallinnonalojen osalta vähennystä yhteensä 4,4 milj. euroa. Ehdotetut muutokset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien maksatusten muuttumisesta talousarvion valmistelun yhteydessä arvioituun nähden. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) teknisen avun osalta ehdotetaan ns. suoritusvaraukseen liittyen EU:n ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden lisäystä yhteensä 220 000 euroa, josta EU:n osuus ja valtion rahoitusosuus ovat molemmat 110 000 euroa. Lisäyksellä on tarkoitus rahoittaa tavoitteen 2 siirtymäkauden ohjelmien hallinnointia ja sulkemistoimenpiteitä alueilla.

Lisäksi rakennerahastojen budjetointia ehdotetaan täsmennettäväksi maksuperusteiseksi, mikä osaltaan helpottaa komissiolle tehtävien menoilmoitusten sääntöjenmukaisuuden varmistamista.