Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Kiinteistöhankinnat
        Rauhanturvaaminen
        Onnettomuustutkintamenot ja rikosvahinkokorvaukset
        Kainuun maakuntahallinto
        Kansallisoopperan peruskorjaus
        Yritystuet
        Sato- ja tulvavahinkojen korvaaminen
        Puuntuotanto
        Hyljekorvaukset
        Liikennehankkeet
        Monitoimimurtaja
        Suomi-Kiina -innovaatiokeskus
        Velkakonversiojärjestely
        Sairaalainfektioiden torjunta
        Eläke- ja etuusmenot
        Toimintamenot ja hallinnon kehittäminen
        Rakennerahastot
        Valtionvelan korot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Eläke- ja etuusmenot

Eläkemenoarvioiden tarkentuminen vähentää valtion maksamien eläkkeiden määrää 60 milj. euroa.

Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 47,5 milj. euron nettolisäystä. Valtionosuuteen työttömyyskassoille ehdotetaan 47 milj. euron lisäystä ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen, peruspäivärahamenoihin ehdotetaan 13 milj. euron lisäystä ja valtionosuuteen työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta 2,5 milj. euron lisäystä. Työmarkkinatuen määrärahoihin ehdotetaan 15 miljoonan euron vähennystä, joka johtuu työmarkkinatukea saavien ennakoitua pienemmästä määrästä.

Valtion osuuteen kansaneläkelaista johtuvista menoista ehdotetaan lisäystä 11 milj. euroa ja valtion korvaukseen maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksista 5,5 milj. euroa.