Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

Eläke- ja etuusmenot

Eläkemenoarvioiden tarkentuminen vähentää valtion maksamien eläkkeiden määrää 60 milj. euroa.

Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 47,5 milj. euron nettolisäystä. Valtionosuuteen työttömyyskassoille ehdotetaan 47 milj. euron lisäystä ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen, peruspäivärahamenoihin ehdotetaan 13 milj. euron lisäystä ja valtionosuuteen työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta 2,5 milj. euron lisäystä. Työmarkkinatuen määrärahoihin ehdotetaan 15 miljoonan euron vähennystä, joka johtuu työmarkkinatukea saavien ennakoitua pienemmästä määrästä.

Valtion osuuteen kansaneläkelaista johtuvista menoista ehdotetaan lisäystä 11 milj. euroa ja valtion korvaukseen maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksista 5,5 milj. euroa.