Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

Rauhanturvaaminen

Puolustusministeriön hallinnonalalla rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa 5,3 milj. euroa sekä ulkoasiainministeriön hallinnonalalla rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin nettolisäystä 1,9 milj. euroa. Nämä lisäykset aiheutuvat Suomen osallistumisesta uudella 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla ja 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEA -operaatioon Bosnia-Hertsegovinassa. Operaation kokonaiskustannukset vuonna 2004 ovat arvonlisäveromenot huomioiden noin 8,7 milj. euroa.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin. Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomen ennakoitua suuremmasta maksuosuuden kasvusta YK-rauhanturvajoukoille ja vapaaehtoisrahoituksesta YK:n Irakin turvajoukoille.