Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
       99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
            22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot
            25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
            66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 897 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio,
muutos,
+/-
III lisätalousarvio,
muutos,
+/-
Muutettu
käyttösuunnitelma
      
01. YKSO:n menot (UNFICYP-operaatio)212 000-+5 000217 000
02. YKSRJEE:n menot (UNMEE-operaatio)5 200 000+3 830 000-340 0008 690 000
03. Liberian rauhanturvaoperaation menot (UNMIL-operaatio)-+189 000-189 000
04.Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio)30 249 000+2 634 000-200 00032 683 000
05. Yhteiset menot1 621 000+421 000+332 0002 374 000
06.SOFY:n menot (EUF-operaatio)80 000--60 00020 000
07. SRJBIH:n menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio)--+2 210 0002 210 000
08. SOAF:n menot (ISAF-operaatio)3 808 000+1 132 000-50 0004 890 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin10 801 000-10 601 000-200 000
Yhteensä51 971 000-2 395 000+1 897 00051 473 000

Selvitysosa: Suomi osallistuu uudella 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla sekä 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEA-operaatioon Bosnia-Herzegovinassa syyskuusta 2004 alkaen. Tämän johdosta momentin käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 07. SRJBIH:n menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio). Operaatiosta aiheutuu vuonna 2004 menoja yhteensä 2 542 000 euroa, joista käyttösuunnitelman kohtaan 07. kohdistetaan palkkausmenot ja muut henkilöstömenot, 2 210 000 euroa ja käyttösuunnitelman kohtaan 05. Yhteiset menot rauhanturvajoukon ja erillisen rakennusjoukkueen perustamisvaiheen koulutuksesta aiheutuvat menot, 332 000 euroa. Uuden rauhanturvajoukon ja UNFICYP-operaation palkkausmenojen kasvun aiheuttamasta määrärahan yhteensä 2 547 000 euron suuruisesta lisätarpeesta 650 000 euroa rahoitetaan käyttösuunnitelman kohdissa 02. YKSRJEE:n menot (UNMEE-operaatio), 04. Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio), 06. SOFY:n menot (EUF-operaatio) ja 08. SOAF:n menot (ISAF-operaatio) syntyvillä säästöillä.


2004 III lisätalousarvio1 897 000
2004 I lisätalousarvio-2 395 000
2004 talousarvio51 971 000
2003 tilinpäätös47 889 858
2002 tilinpäätös45 807 804

25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 24.30.66 tehdyistä käyttöperusteiden tarkistuksista.


2004 III lisätalousarvio155 000
2004 talousarvio10 363 000
2003 tilinpäätös10 925 237
2002 tilinpäätös7 925 688

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomen maksuosuuden kasvusta YK-rauhanturvajoukoille sekä vapaaehtoisrahoituksesta YK:n Irakin turvajoukoille.


2004 III lisätalousarvio10 000 000
2004 talousarvio67 723 000
2003 tilinpäätös62 082 567
2002 tilinpäätös57 219 482