Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
            66. Varsinainen kehitysyhteistyö
       99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 155 000 euroa.

Vähennys kohdistetaan momentin käyttösuunnitelman kohtaan 4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö.

Selvitysosa: Määrärahatarpeen vähentyminen johtuu momentin käyttöperusteiden tarkistamisesta. Käyttöperusteiden tarkistamisesta aiheutuvaa vähennystä vastaavasti momentille 24.99.25 lisätään 155 000 euroa.


2004 III lisätalousarvio-155 000
2004 I lisätalousarvio
2004 talousarvio409 955 000
2003 tilinpäätös371 246 000
2002 tilinpäätös366 739 000