Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
            74. Talonrakennukset
            76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
       99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

01. UlkoasiainhallintoPDF-versio

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 650 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohtaan 1. Uudisrakennushankkeet, Pietari. Hankkeen tarkistettu kustannusarvio on 19 550 000 euroa eli 4 206 euroa/m2.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Pietarin pääkonsulaatin kansliahankkeen kustannusarvion noususta. Kustannusarvion nousu 1,65 milj. eurolla vuoden 2003 talousarviosta johtuu tilaajasta ja urakoitsijasta riippumattomasta töiden keskeytyksestä sekä odottamattomasta paikallisesta arvonlisäverotuskäytännön soveltamisesta. Hankkeeseen on aiemmin myönnetty 17 900 000 euroa.


2004 III lisätalousarvio1 650 000
2004 talousarvio4 205 000
2003 tilinpäätös7 000 000
2002 tilinpäätös10 566 000

76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomen suurlähetystön Pekingin suurlähettilään virka-asunnon sekä sen tontin 70 vuoden hallintaoikeuden lunastamisesta. Virka-asuntokiinteistön tontin pinta-ala on 6 154 m2 ja päärakennuksen 1 891,9 m2.


2004 III lisätalousarvio8 000 000
2004 talousarvio1 850 000
2003 tilinpäätös2 364 000
2002 tilinpäätös3 364 000