Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Rataverkko
        Yrityspolitiikka
        Tuloarviot
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        Tasapaino ja valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti yhteensä 407 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota pienennetään aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 2 milj. eurolla. Tupakkaveron tuottoarviota nostetaan 118 milj. eurolla tupakan veropohjan säilyttyä aikaisemmin ennustettua korkeampana ja toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Korkotulojen lähdeveron tuottoennustetta alennetaan 55 milj. eurolla ja autoveron tuottoennustetta 65 milj. eurolla. Toteutuneiden osakemyyntien johdosta arviota nettotuloista osakemyynneistä korotetaan 469 milj. eurolla. Alhaisen korkotason ja arvioitua pienempien keskimääräisten kassareservien vuoksi talletuksista saatavien korkotulojen arvioidaan jäävän 60 milj. euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi.