Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Rataverkko
        Yrityspolitiikka
        Tuloarviot
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        Tasapaino ja valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Rataverkko

Perusradanpitoon ehdotetaan 25 milj. euron määrärahalisäystä eräiden yli-ikäisten päällysrakenteiden uusimisen käynnistämiseksi syys-lokakuun vaihteessa lisätalousarvion hyväksynnän jälkeen. Ehdotetun lisäyksen johdosta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin ehdotetaan 5,5 milj. euron määrärahalisäystä.