Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

Vuoden 2004 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -55 000 000
02. Korkotulojen lähdevero, vähennystä -55 000 000
08. Valmisteverot 118 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä 118 000 000
10. Muut verot -65 000 000
03. Autovero, vähennystä -65 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 469 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 469 000 000
50. Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä 469 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET -60 000 000
01. Korkotulot -60 000 000
07. Korot talletuksista, vähennystä -60 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT -375 540 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -375 540 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -375 540 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

31 460 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 28 euroa
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 960 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 960 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 960 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 30 500 000
40. Ratahallintokeskus 25 000 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 25 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 5 500 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 5 500 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -
30. Yrityspolitiikka -
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) -

Määrärahojen kokonaismäärä:

31 460 000