Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Stadion-säätiö
        Rakennerahastot
        Nettolainanotto
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Rakennerahastot

Valtioneuvosto on 3.6.2004 päättänyt tehdä Euroopan komissiolle Suomen esityksen tavoite 1-ohjelmien suoritusvarauksen kohdentamisesta. Suoritusvarauksen vuoden 2004 osuuden johdosta ehdotetaan myöntämisvaltuuden lisäystä Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta tavoite 1-ohjelmia varten yhteensä 21,6 milj. euroa. Lisäyksestä on valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 9,7 milj. euroa. Lisäyksestä on rakennerahastojen rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 11,9 milj. euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusosuutta 8,9 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusosuutta 3,1 milj. euroa. Nykyiseen myöntämisvaltuuteen nähden merkittävimmät lisäykset ehdotetaan kohdennettavaksi kauppa- ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön pääluokkiin. Lisäksi Euroopan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) osalta ehdotetaan yhteensä 1,0 milj. euron määrärahalisäystä, josta 0,5 milj. euroa on KOR:n rahoitusosuutta ja 0,5 milj. euroa valtion rahoitusosuutta.