Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Stadion-säätiö
        Rakennerahastot
        Nettolainanotto
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Stadion-säätiö

Stadion-säätiölle myönnettävän avustuksen tarve on aientunut. Määrärahatarpeen aikaistumisen johdosta on avustuksen myöntämiseen tarkoitus käyttää vuoden 2004 talousarvioon sisältyvän 0,5 milj. euron määrärahan lisäksi 3,7 milj. euroa veikkauksen ja raha-arpajaisten tuottoarvioiden ylittäneitä lisätuottoja, minkä johdosta tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan 0,5 milj. euron enimmäismäärää koskeva maininta ehdotetaan poistettavaksi ja määrärahaa lisättäväksi 3,7 milj. eurolla.