Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Stadion-säätiö
        Rakennerahastot
        Nettolainanotto
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2004 lisätalousarvioesitystä (HE 93/2004 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 19.5.2004, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Stadion-säätiö

Stadion-säätiölle myönnettävän avustuksen tarve on aientunut. Määrärahatarpeen aikaistumisen johdosta on avustuksen myöntämiseen tarkoitus käyttää vuoden 2004 talousarvioon sisältyvän 0,5 milj. euron määrärahan lisäksi 3,7 milj. euroa veikkauksen ja raha-arpajaisten tuottoarvioiden ylittäneitä lisätuottoja, minkä johdosta tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan 0,5 milj. euron enimmäismäärää koskeva maininta ehdotetaan poistettavaksi ja määrärahaa lisättäväksi 3,7 milj. eurolla.

Rakennerahastot

Valtioneuvosto on 3.6.2004 päättänyt tehdä Euroopan komissiolle Suomen esityksen tavoite 1-ohjelmien suoritusvarauksen kohdentamisesta. Suoritusvarauksen vuoden 2004 osuuden johdosta ehdotetaan myöntämisvaltuuden lisäystä Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta tavoite 1-ohjelmia varten yhteensä 21,6 milj. euroa. Lisäyksestä on valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 9,7 milj. euroa. Lisäyksestä on rakennerahastojen rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 11,9 milj. euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusosuutta 8,9 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusosuutta 3,1 milj. euroa. Nykyiseen myöntämisvaltuuteen nähden merkittävimmät lisäykset ehdotetaan kohdennettavaksi kauppa- ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön pääluokkiin. Lisäksi Euroopan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) osalta ehdotetaan yhteensä 1,0 milj. euron määrärahalisäystä, josta 0,5 milj. euroa on KOR:n rahoitusosuutta ja 0,5 milj. euroa valtion rahoitusosuutta.

Nettolainanotto

Lisätalousarvioesityksen täydentävään esitykseen sisältyvien 4,7 milj. euron määrärahalisäysehdotusten takia ehdotetaan nettolainanottoa lisättäväksi vastaavalla määrällä, jolloin vuoden 2004 nimellisarvoinen nettolainanotto nousisi 380 milj. euroon.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Määrärahat Nettolainanotto
ja velanhallinta
    
Varsinainen talousarvio35 791 064 00037 064 553 0001 273 489 000
Lisätalousarvioesitys728 250 000-110 399 000-838 649 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys-4 700 0004 700 000
Yhteensä36 519 314 00036 958 854 000439 540 000